Meniu

Akcijos „Su „MoQ“ atsiskaityk Bitės salone arba apmokėk Bitės sąskaitas ir atgauk 2 Eur“ taisyklės

1. Akcijos „Su „MoQ“ atsiskaityk Bitės salone arba apmokėk Bitės sąskaitas ir atgauk 2 Eur“ taisyklės (toliau – Taisyklės) taisyklės (toliau – Taisyklės)

1.1. Akcijos trukmė: 2019 11 01 – 2019 12 31 (imtinai).

1.2. Akcijų sąlygos:

1.2.1. Akcijos laikotarpiu programėlės „MoQ“ naudotojams, kurie naudodamiesi „MoQ“ funkcija, skirta atsiskaityti už prekes ir (ar) paslaugas pas Prekybininkus, atsiskaito už Bitės suteiktas paslaugas/prekes Bitės internetinėje savitarnoje arba Bitės salonuose ir atsiskaitymo suma yra lygi ar didesnė nei 5 (penki) EUR (toliau – Akcijos sąlygas atitinkantis atsiskaitymas), MOMO grąžina 2 (du) EUR (toliau - Suma). Sumos pervedimas įvyks per 2 (dvi) darbo dienas po įvykdyto atsiskaitymo. Per kiekvieną Akcijos laikotarpio kalendorinį mėnesį atliekamų grąžinimų vienam „MoQ“ programėlės naudotojui skaičius - 2 (du) kartai atsiskaitant už Bitės suteiktas paslaugas Bitės internetinėje savitarnoje, paspaudus MoQ nuorodą Bitės el. pašto žinutėje arba nuskenavus QR kodą ant sąskaitos bei 2 (du) kartai atsiskaitant už prekes Bitės salonuose. Asmenys, laikotarpiu nuo 2019 11 01 – 2019 12 31 tapę naujais „MoQ“ naudotojais, kartu su Suma, grąžintina už pirmąjį Akcijos sąlygas atitinkantį atsiskaitymą, gaus papildomą vienkartinę 2 (dviejų) eurų sumą.

1.2.2. Akcija netaikoma, jei programėlės „MoQ“ naudotojas atsiskaito už Bitės suteiktas paslaugas/prekes Bitės internetinėje savitarnoje arba Bitės salonuose pateikdamas mokėjimo nurodymą pervesti lėšas į kitose bendroje mokėjimų eurais erdvėje (angl. SEPA) veikiančiose kredito įstaigose ir (ar) bendroje mokėjimų eurais erdvėje veikiančiose mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigose atidarytas sąskaitas.

1.3. Akcijos organizatorė ir Sumą išmokanti įmonė – UAB „Mobilieji mokėjimai“ (įmonės kodas 304431143, buveinės adresas Žalgirio g. 92-701, Vilnius).

1.4. Gyventojų pajamų mokestį (GPM), jeigu toks numatytas pagal LR įstatymus, už programėlės „MoQ“ naudotoją sumoka ir deklaruoja UAB „Mobilieji mokėjimai“. Akcijoje dalyvaujantiems programėlės „MoQ“ naudotojams pageidaujant, UAB „Mobilieji mokėjimai“ išduoda dokumentą, kuriame nurodoma deklaruoto ir sumokėto GPM, jeigu toks numatytas pagal LR įstatymus, suma.

1.5. Suma „MoQ“ naudotojui pervedama tik į jo vardu atidarytą „MoQ“ sąskaitą ir jokiais kitais būdais pervedama nebus. Tais atvejais, kai Sumos pervedimo metu asmuo bus nutraukęs elektroninių pinigų sąskaitos dėl „MoQ“ sutartį, Suma asmeniui nebus pervedama.

1.6. Organizatorė pasilieka teisę vienašališkai keisti Akcijos Taisyklių sąlygas apie tai informavusi interneto svetainėje www.moq.lt.

 

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Akcijos dalyvių (MoQ naudotojai atsiskaitantys Bitės salone ir/arba apmokantys Bitės sąskaitas) asmens duomenų valdytojas yra Akcijos Organizatorė.

2.2. Organizatorė, siekdama organizuoti Akciją ir, kai taikoma pagal LR įstatymus, dėl dalyvavimo Akcijoje taikomiems mokesčiams deklaruoti ir sumokėti už Akcijos dalyvius, tvarkys šiuos Akcijos dalyvių duomenis:

  • Akcijos dalyvių: operacijos, atliktos apmokant Bitės salone ir/arba apmokant Bitės sąskaitas, numeris;
  • Akcijos dalyvių: vardas, pavardė, kontaktinis telefono numeris, Organizatorės atidarytos sąskaitos numeris bei kita informacija, susijusi su Sumos išmokėjimu (tokia kaip Sumos dydis ir pan.) bei, kai taikoma, pagal LR įstatymus, dėl Sumai taikomiems mokesčiams deklaruoti ir sumokėti už Akcijos dalyvius reikiami duomenys (GPM deklaracijos duomenys).

2.3. Akcijos dalyvių asmens duomenys yra tvarkomi teisėto Akcijos organizatorės intereso pagrindu – gerinti MoQ naudojimo patirtį organizuojant žaidimus ar akcijas (operacijos, apmokant Bitės salone ir/arba apmokant Bitės sąskaitas, numeris) bei teisinės pareigos (kai taikoma, mokesčių pagal Akcijos Taisyklių 1.4. p. deklaravimo ir apmokėjimo atžvilgiu) pagrindais.

2.4. Akcijos dalyvių duomenys yra neviešinami ir saugomi laikantis įstatymuose numatytų terminų, o jiems pasibaigus, nesant kito teisėto asmens duomenų tvarkymo pagrindo, negrįžtamai sunaikinami.

2.5. Vadovaujantis Bendruoju asmens duomenų apsaugos reglamentu, Jūs turite teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo ir/arba Akcijos organizatorės teisėto intereso pagrindu. Jums nesutinkant Akcijos organizatorės teisėto intereso pagrindu ir/arba Jūsų sutikimo pagrindu vykdomam Jūsų asmens duomenų tvarkymui, Akcijos Taisyklėse nurodytu tikslu Jūs negalėsite dalyvauti Akcijoje. Teisę nesutikti galite įgyvendinti iš savo „MoQ“ paskyroje užregistruoto el. pašto adreso į el. pašto adresą info@moq.lt išsiųsdami el. laišką su tekstu „Su „MoQ“ atsiskaityk Bitės salone arba apmokėk Bitės sąskaitas ir atgauk 2 Eur“.

2.6. Detalesnę informaciją apie Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teises, teisių įgyvendinimą bei duomenų tvarkymą naudojantis „MoQ“ programėle skaitykite čia, o apie „MoQ“ svetainės lankytojų duomenų tvarkymą naudojantis „MoQ“ svetaine, skaitykite čia.

 

3. Bendrosios nuostatos

3.1. Akcijos Taisyklės bei visa su ja susijusi aktuali informacija skelbiama interneto puslapyje www.moq.lt.